DyGur.com

Projekti do të lehtësojë përmirësimin e kushteve të tregut të punës për të rinjët e vendit. Bazuar në kërkesat e sektorit privat, projekti do të punojë me shërbimet e zhvillimit të aftësive për të ofruar trajnime dhe arsimim më të përshtatshm i cili do të çojë në më shumë mundësi punësimi.

Çertifikimi me ISO

Çertifikimi i ACA me Standardet e Sistemint të Sigurimit të Cilësisë sipas standardeve ndërkombëtare ISO 9001:2008 dhe ISO 27001:2005 është bërë me sukses në Nëntor 2013.

 

Portali i Komunitetit të Bizneseve

ACA është në process të themelimit të komunitetit të biznesit kosovar në të cilin eventualisht do të regjistrohen të gjithë kompanitë e vogla dhe të mesme kosovare. Informactionet e postuara në këtë portal do të jenë të disponueshme për antarët e këtij komuniteti.

ISO Sistemi i Menaxhimit të Kualitetit

Në mënyrë që të ofrojmë kualitetin më të lartë të produkteve dhe shërbimeve tona dhe të rrisim performancën mbrenda dhe jashtë, ACA ka vendosur që të vedosë Sistemin e menaxhimit të kualitetit bazuar në standardet ndërkombëtare ISO 9001:2008 dhe ISO 27001:2005

USAID YEP Intensive Track

ACA u ka dhënë me sukses shërbime te këshillimit më shumë se 150 ndërmarësve të rinj të programit të USAID “Young Entrepreneurs Program” të cilët kanë kaluar trajnimin e “intensive track.” Ne kemi kënaqësinë të shpallim se përqindja e suksesit është mbi 80%.

Lëshimi i shërbimit – Vlerësimi i Pronës

Pronarët e ACA janë licencuar në Shtator të vitit 2012 nga Bordi për licencim I Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës për të performuar shërbime të vlerësimit të pronës. Data tentative për të filluar këto shërbime është Janar 2013. Pronarët poashtu janë në proces të licencimit për vlerësim të biznesit.

USAID YEP Fast Track

Kompania jonë ka përfunduar me sukses këshillimin e mbi 300 ndermarësve të rinj të programit të USAID “Young Entrepreneurs Program”. Shërbime të këshillimit u janë mbajtur këtyre kandidatëve nga Shtatori 2011, me qëllim të fitim të grantit për në mëynrë që këta kandidatë të ndërmarin dhe zhvillojnë bizneset e tyre. Përqindja e suksesit të kandidatëve që ACA ka punuar me ta është mbi 80%.

Çertifikuar sipas
ISO 9001

Çertifikuar sipas
ISO 27001

Shërbimet

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim

Rekomandim